फाकफोकथुम गाउपालिकामा हजुरहरुलाई स्वागत छ। लेखा परिक्षणको लागि निवेदन आवाहन गरिएको जानकारी गराउदछौ । फाकफोकथुम गाउँपालिकामा विभिन्न पदहरुमा सेवा करारमा निउक्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट फाकफोकथुम गाउँपालिकाद्बारा स्वीकृत दरखास्त फारम भारी यो सूचना प्रकाशन भएको मितीले १५ दिन भित्र रीतपूर्वकको दरखास्त फारम भर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । गाउँपालिकाले अहिले धमाधम परिचयपत्र वितरण गर्न थालिरहेको जानकारी गराउदछौ, ६० वर्ष पुगी सक्नु भएका जेष्ठ नागरिकहरुले कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ

संक्षिप्त परिचय

फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम जिल्लाको पश्चिम छेत्रमा रहेको महाभारत पर्वत शृंखला राँके रबि सडक अन्तर्गत दक्षिणतर्फको गाउँपालिका हो | नेपालको संधीय शासन प्रणाली अन्तर्गत राज्य पुर्नसंरचनामा स्थानिय तहको नंया सिमांकन गर्दा यो साबिकका ५ वटा गाबिसहरु फाकफोक, आम्चोक, फुयेताप्पा, लुम्दे, एकतप्पा र साबिक चमैता गा.वि.स.

गाउँपालिकाको प्रोफाइल निर्माण गर्ने कार्य (TOR)

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना (RMTMP) तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: 

गाउँकार्यपालिकाको आवधिक योजना तयार गर्ने (TOR)

दस्तावेज: