कर्मचारी र पदाधीकारी बीच भएको मैत्रीपुर्ण खेलको तस्बीर