FAQs Complain Problems

तपाइलाई हाम्रो गाउँपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
50% (18 votes)
ठिकै
42% (15 votes)
नराम्रो
8% (3 votes)
Total votes: 36