FAQs Complain Problems

तपाइलाई हाम्रो गाउँपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
50% (23 votes)
ठिकै
37% (17 votes)
नराम्रो
13% (6 votes)
Total votes: 46