FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

फाकफोकथुम गाउँपालिकाका कृषि प्रविधिक श्री बसन्त भट्टराई द्वारा मकै बालिमा संक्रमण देखिएको फैजी किराको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुहुदै

चार पाङ्ग्रे ट्याक्टर खरिद सम्ब्नधि बोल पत्र आव्हानको सुचना

कृषक वर्गहरुमा फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अनुरोध

अत्यान्त जरुरी सुचना !! सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरुलाई विवरण तपशिलको पत्रको ढाचाँमा यथाशिध्र चाडो उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।