FAQs Complain Problems

७७/७८

आ.व. २०७८/०७९ का लागी बेरोजगार ब्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा ।

स्वास्थ्य कर्मचारी माग सम्बन्धमा ।

लागत साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत गाई प्रवर्धन कार्यक्रम संञ्चालनको लागि छनौट भएको संस्थाको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।