FAQs Complain Problems

फाकफोकथुम गाउपालिकामा हजुरहरुलाई स्वागत छ। 

१९ औ दिवसको अवसरमा गाउँपालिका कार्यालय परिसर सरसफाइ र फुलवारि निर्माण तथा आमचोक बजार ब्यवस्थापन समिती र महिला संजाल सँगको सयुक्त सहकार्यमा आमचोक बजार सरसफाइ र स्थानीय गोरेटो बाटो सरसफाइ तथा मर्मतको कार्यक्रमका झलक ।

Read More

प्रधानमन्त्रि रोजगार सेवा केन्द्रबाट गरिएका बिभिन्न सडक मर्मत सम्बन्धि कार्यक्रमहरु

Read More

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अनलाईन घटना दर्ताको पहुँचबाट पिछाडिएका नागरिकहरुलाई टोल टोलमा गई दर्ता सिविर सञ्चालन

Read More

पशु सेवा शाखाबाट सञ्चालित बाख्रा तथा गाई भैसीको गोठ तथा खोर सुधार कार्यक्रम

Read More

साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संञ्चालनका लागि छनौट भएका प्रस्ताव माथि दाबी बिरोध सम्बन्धि सूचना ।

लागत साझेदारीमा किबिको बिरुवा माग गर्ने सम्बन्धमा सम्पुर्ण वडाहरु।

आसय पत्र

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जानकारी